Skip to main content

MISIUNEA noastră

Misiunea asociației motoADN este de a promova, proteja și încuraja motociclismul în România. De asemenea, apărăm drepturile motocicliștilor români și le promovăm interesele .
motoADN militează pentru recunoașterea oficială a motociclismului drept o modalitate de transport eficientă și practică, accesibilă oricui, accentuând totodată contribuția sa la reducerea congestiei din traficul urban și de pe drumurile naționale.
motoADN promovează îndeosebi aspecte ale motociclismului care țin mai puțin de latura sportivă și mai mult de cea de agrement. Motociclismul trebuie privit drept o modalitate de călătorie sigură, care hrănește, totodată, spiritul de aventură și care poate aduce beneficii majore comunităților locale și turismului, în general.

CE NE PROPUNEM
Asociația pentru Dezvoltarea Națională a Motociclismului (motoADN) este o organizație nonprofit, care se adresează tuturor iubitorilor de vehicule pe 2 roți. motoADN reprezintă interesele membrilor săi, obiectivul său principal fiind urmărirea, promovarea și protejarea intereselor motocicliștilor din România, prin insrumentele și căile de care dispune.
ACCESUL LA DRUMURILE PUBLICE
motoADN promovează și apără utilizarea tuturor drumurilor publice de către toate categoriile de motociclete. Milităm pentru eliminarea discriminării față de celelalte vehicule, care împiedică motocicliștii să utilizeze anumite drumuri publice.
MODIFICARI CONSTRUCTIVE
motoADN susține drepturile utilizatorilor de a-și modifica motocicletele, cu condiția să nu compromită siguranța în trafic și să nu producă un impact negativ asupra mediului și a sănătății (poluare și zgomot). motoADN susține dreptul utilizatorilor de a-și personaliza motocicletele, în funcție de gusturile proprii, pe care măsurile anti-tunare prezente încearcă în mod nejustificat să îl reducă. Susținem însă și obligația utilizatorilor de a-și efectua întreținerea perioadică.
PERMIS DE CONDUCERE
motoADN recomandă ca informarea cu privire la motociclete și scutere să devină un element obligatoriu în toate pregătirile inițiale în vederea obținerii permisului de conducere și a licențierii pentru toate grupurile de vehicule. motoADN susține adoptarea sau păstrarea unor măsuri legislative privind limitele de vârstă pentru motocicliști, accesul la diversele clase de motociclete, în concordanță cu cele pentru clasele echivalente de automobile și cu legislația europeană în materie.
TAXE RUTIERE
motoADN promovează adoptarea unor măsuri legislative și/sau administrative care să conducă la scutirea motocicliștilor de o serie de taxe rutiere impuse altor categorii de autovehicule, în special cele vizând taxarea congestiei rutiere – care, în mod demonstrabil, nu se datorează motocicliștilor.
DISCRIMINARE
motoADN militează pentru eliminarea oricărei forme de discriminare față de motocicliști.
CIRCULAȚIA RUTIERĂ
motoADN solicită un tratament echitabil al motocicliștilor în aplicarea legii circulației rutiere, susținând adoptarea și explicitarea regulilor rutiere dedicate circulației cu motocicleta similar celor prezente în legislația europeană.
MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
motoADN încurajează utilizarea motocicletelor atât pentru mobilitate personală, cât și pentru recreere. Utilizarea motocicletelor are un impact mai mic asupra mediului, în comparație cu cel al utilizării altor autovehicule rutiere, folosind mai puține resurse naturale și neproducand congestie rutieră. motoADN sprijină producătorii de motociclete în eforturile acestora de a reduce efectele negative pe care le poate avea utilizarea acestor vehicule asupra mediului, fără a anula din beneficiile experienței călătoriilor pe 2 roți. motoADN susține și promovează reutilizarea eficientă și fără restricții a pieselor de motociclete folosite, sistem practicat în prezent în Uniunea Europeană, în deplin acord cu legislația națională și cu cea europeană în domeniul deșeurilor, care recunoaște importanța și rolul reutilizării și reintroducerii în circuitul economic a pieselor și componentelor care nu și-au terminat durata de viață și nu pot fi considerate “deșeuri”.
ORGANIZAȚII EXTERNE
motoADN se va putea alătura altor organizații nationale, europene și internaționale similare, cu scopul de a promova interesele motociclismului. motoADN își propune inițierea unor colaborări cu organizații locale și naționale din domeniul motociclsmului.
MĂSURI FISCALE
motoADN sprijină adoptarea măsurilor fiscale sau administrative care promovează utilizarea motocicletelor. Asociația încurajează finanțarea avantajoasă a achiziției de motociclete noi, având în vedere beneficiile privind descongestionarea traficului rutier și a poluării rutiere, atunci când utilizatorii înlocuiesc utilizarea autoturismului cu motocicleta. motoADN susține și promovează aplicarea programului național de stimulare a înlocuirii parcului auto din România, cunoscut sub numele de “programul RABLA” și militează pentru includerea motocicletelor în cadrul acestui program.
INFRASTRUCTURĂ
motoADN cooperează cu autoritățile responsabile pentru infrastructură, astfel încât decidenții să devină mai conștienți de problematica impusă de motociclete atunci când planifică și construiesc structuri rutiere de orice tip, mobilier stradal și reparații stradale. Asociația încurajază toți motocicliștii să conștientizeze responsabilitățile lor legale față de siguranța în trafic, în relația cu autoritățile responsabile de infrastructura rutieră. motoADN susține dezvoltarea și punerea în aplicare a standardelor naționale bazate pe instrucțiunile de bune practici ale Uniunii Europene, pentru a face infrastructura mai prietenoasă cu motocicletele, pentru întreținerea și repararea planificată și pentru actualizarea periodică a acestor standarde.
ȘCOALĂ ȘI TRAINING
motoADN militează pentru o formare inițială în domeniul motociclismului susținută și realizată de către profesioniști, promovând toate acele inițiative dedicate îmbunătățirii formării profesionale a acestora, la toate nivelurile.
ASIGURARE
motoADN promovează asigurarea accesibilă pentru toate motocicletele și toți motocicliștii și susține crearea unor instrumente moderne de protecție financiară pentru membrii săi.
SISTEME DE TRAFIC INTELIGENTE
motoADN promovează luarea în considerare a motocicletelor și a scuterelor în timpul proiectării, dezvoltării și implementării sistemelor de gestionare a traficului bazate pe STI (Servicii de Transport Inteligente).
PARCARE
motoADN promovează proiectarea și realizarea unui număr suficient de locuri de parcare dedicate motocicletelor, sigure și gratuite, care să corespundă cerințelor utilizatorilor de vehicule pe 2 roți.
DESIGN
motoADN încurajează dezvoltarea designului de motociclete, monitorizarea parametrilor privind calitatea, prețul, performanța și designul componentelor și accesoriilor acestora.
ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE
motoADN încurajează utilizarea voluntară a echipamentului individual de protecție și a hainelor speciale, adecvate mediului și condițiilor de trafic.
LIMITE DE PUTERE
motoADN descurajează introducerea limitelor de putere pentru motociclete.
CONDUCEREA MOTOCICLETEI
motoADN recomandă utilizarea de către motocicliști a articolelor de îmbrăcăminte vizibile, a luminilor de zi sau a farurilor în timpul zilei, conform legislației europene.
LIMITĂ DE VITEZĂ
MOTOADN solicită ca limitele de viteză să fie adecvate și nu să se aplice numai motocicliștilor, sa fie corelate cu limitele de viteza impuse altor participanti la trafic.
STATISTICI ȘI CERCETARE
motoADN încurajează realizarea de statistici care să reflecte riscurile reale asociate motocicletelor. Asociația promovează ideea ca informațiile privind accidentele motocicletelor să fie exprimate atât prin rata de expunere, cât și prin valorile implicate, pentru a reflecta nivelul real de utilizare a motocicletelor și de implicare a lor în accidentele rutiere.
INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI AGREMENT
motoADN pledează pentru utilizarea motocicletelor ca mijloc de deplasare eficient, mai ales în contextul în care alternativele de transport public nu sunt de mare ajutor în anumite contexte. motoADN promovează motociclismul ca hobby care încurajează socializarea și incluziunea socială.
IMPOZITARE
motoADN pledează pentru reducerea TVAului aplicat pentru echipamentele de protecție individuală și echipamentele de securitate pentru motocicliști.
FURTUL DE MOTOCICLETE
motoADN sprijină inițiativele locale și naționale de reducere a riscului de furt de motociclete, prin mijloacele pe care le are la dispoziție. Asociația își exprimă deschiderea de a colabora cu organele de control și cu poliția, în sensul descurajării comercializării și utilizării pieselor de motociclete furate.
OMOLOGĂRI
motoADN sprijină aplicarea regulamentelor de omologare “de tip”.