Skip to main content

Termeni și condiții de utilizare

Înainte de a utiliza acest website, vă rugăm să citiți cu atenție prezentul document ("Documentul").

Cadru general

Acest site a fost dezvoltat de Asociația pentru Dezvoltarea Motociclismului MOTOADN – ONG (denumită în continuare Asociație), pentru a promova promova, proteja și încuraja motociclismul, de a apăra drepturile și de a promova interesele motocicliștilor în România. Site-ul www.motoadn.ro este proprietatea Asociația pentru Dezvoltarea Motociclismului MOTOADN cu sediul social în strada Aluviunii nr.16, Sector 4, București, înregistrata la Judecătoria sector 4 în baza Hotărârii Judecătorești nr. 218 din data de 15.12.2018, cod fiscal 40366036 și cod unic de înregistrare 27486/A/2018 înregistrat în Registrul National al ONG și poate fi contactata pe adresa de e-mail: office@motoadn.ro . Prin accesarea acestui site, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, dvs. confirmați că ați citit, înțeles, acceptat și agreat în totalitate următorii termeni și condiții:

Reguli privind contribuția pentru proiect și primirea unor beneficii

Persoanele interesate să susțină pecuniar activitatea Asociației, o pot face voluntar, prin contribuții, efectuate prin virament bancar în contul Asociației sau prin plata online către aceasta. Contribuitorul va primi din partea Asociației o notificare de tip e-mail, prin care viramentul sau plata online vor fi confirmate și certificate. Asociația își rezervă dreptul de a oferi contributorilor/susținătorilor proiectului, precum și altor categorii de persoane fizice sau juridice, cu titlu gratuit pachete de servicii specializate MotoADN.

Informare privind tranzacțiile financiare, modalitatea de contribuție/susținere a proiectului

Contribuțiile financiare pe www.motoadn.ro se fac în sistem de plată on-line cu cardul, prin intermediul platformei MobilPay. Plățile sunt securizate, conform protocoalelor internaționale de securitate și confidențialitatea datelor.

Utilizarea contribuțiilor financiare

Contribuțiile vor fi utilizate pentru realizarea proiectelor și îndeplinirea scopurilor Asociației.

Contribuții financiare on line – prin card

Procesarea contribuțiilor online se face de către NETOPIA mobilPay, de pe o pagină securizată. Termenii și condițiile utilizării aplicației/portalului https://www.mobilpay.ro se regăsesc pe respectivul site.

Comisioane și tranzacții

Toate contribuțiile se fac cu ajutorul cardului sau plata electronica prin OP.

Drepturi de proprietate asupra site-ului și conținutului acestuia

Toate drepturile de proprietate intelectuală și de autor aferente website-ului www.motoadn.ro („Site-ul”) aparțin în exclusivitate Asociației pentru Dezvoltarea Motociclismului MotoADN (”Asociație”), operator de date cu caracter personal în conformitate cu reglementările actuale impuse de Regulamentul general pentru protecția datelor (“GDPR”). Site-ul este destinat vizitatorilor și contributorilor/susținătorilor proiectului, site-ului reprezentând un portal web de informare și prezentare a proiectelor și programelor MotoADN, a echipei care propune proiectul, informații utile, studii tehnice, școlarizare, recomandări, oferind totodată posibilitatea unui contact cu Asociația. Prin accesarea Site-ului și/sau a susținerii proiectului, utilizatorii consimt să respecte conținutul prezentului document, precum și legislația în vigoare aplicabilă în jurisdicția Asociației. În cazul în care copiați, tipăriți sau descărcați orice text sau material grafic de pe site, o faceți sub licența Asociației, acțiunea fiind permisă exclusiv pentru uz personal, necomercial, non-profit, cu condiția de a nu modifica sau elimina nota privind dreptul de copyright, marca sau alte însemnări privind proprietatea intelectuală. tentativele de acces neautorizat la Site, incluzând dar nelimitându-se la orice încercare de a accesa datele personale client / vizitator, de a modifică conținutul Site-ului, de a accesa Site-ul prin dispozitive sau programe automate, de a modifica structura sau de a afecta software-ul într-o formă perceptibilă, de a copia sau cita din conținutul Site-ului fără indicarea sursei vor fi considerate tentative de fraudare a Site-ului și vor fi raportate de îndată autorităților competențe.

Informațiile înscrise pe Site au caracter informativ și trebuie tratate ca atare. Orice utilizare a acestora în contradicție cu prezentul Document, fără acordul scris al Asociației, este interzisă, fiind considerată furt de proprietate intelectuală și atrage răspunderea în conformitate cu prevederile legale incidente. Astfel, nu aveți dreptul să efectuați niciuna din următoarele activități fără acordul Asociației:

 • Eliminarea sau modificarea conținutului expus sau a însemnelor de identificare a Asociației ce permit identificarea dreptului de autor al titularului asupra conținutului prezentat;
 • Modificarea, publicarea, transmiterea sau retransmiterea în orice modalitate sau formă, precum și participarea la transferul sau distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, total sau parțial, din Site;
 • Reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației, dacă scopul acestei activități este unul comercial.

Accesul utilizatorilor la serviciul de blog sau unele facilități din cadrul Site-ului necesită înregistrarea utilizatorului cu o adresă de e-mail/număr telefon și, în unele cazuri, o parolă. Aveți posibilitatea să oferiți acordul dumneavoastră pentru activitățile de promovare cât și să retrageți acest acord oricând doriți prin contactarea noastră la adresa contact@motoadn.ro.

Asociația are libertatea de a gestiona informațiile publicate pe Site, fără a fi nevoit să aducă justificări sau notificări pentru aceasta.

Cookies

Site-ul www.motoadn.ro folosește cookies, acestea date fiind stocate pe hardul utilizatorului și conținând informații despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permițând memorarea unor opțiuni de navigare în Site pentru un acces rapid la conținutul Site-ului etc.

Cele patru categorii de cookies sunt:

 • Esențiale: acestea sunt necesare pentru ca site-ul să funcționeze corespunzător
 • Preferințe site: acestea sunt legate de preferințele personale în cadrul site-ului
 • Analiză trafic: referitoare la vizite pe site, browser etc
 • Marketing: referitoare la marketing ca de exemplu: newsletter, social-media etc

Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în Site, de citire a conținutului acestuia.

Confidențialitatea informațiilor și prelucrarea datelor cu caracter personal

Asociația va respecta confidențialitatea identității oricărui utilizator – persoană fizică, care accesează Site-ul. În măsură în care utilizatorilor li se va solicita furnizarea oricărei informații privind datele lor cu caracter personal, utilizatorii o vor realiza în mod voluntar, prin acceptarea termenilor și condițiilor prezentului portal și a oricărei alte mențiuni din conținutul acestuia. Asociația va lua toate măsurile necesare protejării securității informațiilor furnizate în mod voluntar de către utilizatori și nu va comunica respectivele informații niciunei alte entități, persoană fizică sau juridică, cu excepția situațiilor în care dezvăluirea este permisă/impusă de către legislația aplicabilă.

Ori de câte ori se vor colecta date cu caracter personal, scopul colectării de către Asociație este pentru informare despre proiecte, efectuarea tranzacțiilor financiare, date statistice, etc.

Asociația aduce la cunoștință fiecărui utilizator – persoană fizică, ale cărui date cu caracter personal sunt prelucrate, ca beneficiază de următoarele drepturi în conformitate cu Legea 677/2001:

 • dreptul de a fi informat;
 • dreptul de acces la și intervenție asupra datele(lor) cu caracter personal prelucrate de către Asociației;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; și
 • dreptul de a se adresa justiției.

Utilizatorii persoane fizice ale căror date cu caracter personal sunt colectate de către Asociație, au posibilitatea de a se opune, în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, prelucrării respectivelor date de către Asociație. Suplimentar, utilizatorii persoane fizice menționați mai sus, au posibilitatea de a se opune, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele Asociației sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unui terț într-un asemenea scop. Pentru exercitarea drepturilor indicate în acest paragraf, persoanele vizate vor înainta o cerere scrisă către Asociația MotoADN.

Modificare, Întrerupere sau Încetare

Termenii și condițiile prezente pot fi modificate în orice moment, modificările producând efecte din momentul publicării acestora pe Site. În cazul în care nu sunteți sau nu mai sunteți de acord cu prezentul Document, va rugăm să nu (mai) folosiți acest Site. Asociația își rezervă dreptul de a modifica, întrerupe sau de a înceta activitatea Site-ului sau a unei părți a acestuia fără vreo notificare prealabilă. Acest Document reprezintă acordul de voință dintre dumneavoastră și Asociație, acceptat și asumat a fi respectat pentru utilizarea Site-ului. Prin accesarea Site-ului, agreați că utilizatorul trebuie să aibă în vedere faptul că este persoană întru totul responsabilă, conștientă de și care își asumă toate acțiunile sale de utilizare a Site-ului, precum și efectele aferente acțiunilor sale.

Modalități de contact

Solicitările de informare sau orice fel de sesizări referitoare la modalitatea de accesare a Site-ului sunt luate în considerare numai în baza unei adrese scrise transmisă în format fizic (formular fizic – hârtie) sau electronic, completând formularul pus la dispoziție pe pagină de feedback trimise către adresa office@motoadn.ro sau, dacă se referă la protecția datelor cu caracter personal, la adresă de e-mail contact@motoadn.ro. O sesizare depusă în mod corespunzător cuprinde datele de identificare ale utilizatorului precum și o descriere a solicitării, fiind necesare minim două dintre următoarele date de contact: adresă, număr de telefon sau adresă de e-mail. În urma primirii solicitării, reclamației sau sesizării, se va acorda un număr de înregistrare care va fi comunicat titularului și în bază căruia se emite răspunsul. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în funcție de obiectul și conținutul cererii depuse, Asociația va putea solicita informații clarificatoare pentru înțelegerea corectă și completă a situației sesizate și formularea unui răspuns fundamentat. Răspunsul la orice solicitare, reclamație sau sesizare se va emite în termenul legal de 30 de zile calendaristice. În cazul în care, din motive temeinice, răspunsul nu poate fi furnizat în interiorul acestei perioade, titularul solicitării va fi anunțat, termenul extinzându-se cu maximum 30 de zile.

Legislație aplicabilă și reglementări

Accesul utilizatorilor și folosirea de către aceștia a Site-ului sunt guvernate de legislația română aplicabilă. Orice plângere sau litigiu determinate sau legate de utilizarea acestui portal, a conținutului sau a materialelor prezentate vor fi guvernate de asemenea de către legislația română în vigoare și supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competențe de pe teritoriul României, în cazul în care rezolvarea acestora nu este posibilă pe cale amiabilă.

Termenii și condițiile de utilizare a Site-ului pot fi modificate oricând fără o notificare prealabilă. Sunteți de acord să recitiți această secțiune a site-ului în mod regulat, iar accesul dvs. continuu sau utilizarea acestui site vor constitui dovadă că ați fost de acord cu aceste schimbări.

Dacă aveți întrebări cu privire la aceste mențiuni vă rugăm să ne contactați la contact@motoadn.ro