Skip to main content
Mobilitate urbană

Strategii pentru mobilitate urbană – Municipiul București

By 17 noiembrie 2019martie 22nd, 2022No Comments

Orașul nostru merită mai mult

Pentru asta are nevoie de 2 roți

Mobilitate urbană este un element necesar al vieții cotidiene. Un concept ce urmărește fluentizarea traficului rutier, reducerea  ambuteiajelor rutiere și îmbunătățirea calității aerului.

În toate monitorizările de trafic făcute în Municipiul București, procentul autoturismelor cu 1 sau 2 ocupanți se situează între 65% si 80%, acestea deplasându-se la o viteza medie de 8-14 km/h pe o distanță medie de cca 11 km. În ambuteiaje se pierde, în medie, cca 48% din timpul necesar călătoriei.

Specialiștii în analiza și modelarea traficului estimează, atunci când vorbesc despre mobilitate urbană că, în următorii 2-3 ani, vom asista la blocaje majore ale traficului.

Și totuși, analizând experiența altor orașe mari și aglomerate, identificăm soluții cu aplicare imediată, care nu necesita bugete mari sau lucrări de amploare. Este de notorietate studiul despre mobilitate urbană făcut în Londra unde, în perioada 1997 – 2007, utilizarea Scuterelor, Mopedelor și Motocicletelor(SMM) a crescut cu 40%, iar nivelul ambuteiajelor s-a redus în paralel cu creșterea numărului de locuitori și a valorilor de trafic.

Prezenta propunere a Asociației motoADN urărește atingerea următoarelor rezultate, împărțite pe trei direcții strategice și anume:

 1. Încurajarea folosirii SMM și a renunțării la folosirea autoturismelor;

 2. Comunicare și siguranță rutieră în traficul urban;

 3. Protejarea orașului- limitări și reglementări.

Rezultatele pozitive pe cele trei direcții strategice de mai sus vor genera un impact important la nivelul capitalei, impact ce poate fi analizat din urmatoarele puncte de vedere, care se pot îndeplini cumulativ :

 • Impact financiar in bugetul local – impactul asupra bugetului este minimal deoarece marea majoritate a propunerilor din prezenta strategie utilizează infrastructura rutieră existentă și nu necesită investiții mari pentru stimularea trecerii de la utilizarea autoturismului la utilizarea scuterelor, mopedelor si motocicletelor (SMM).
 • Impact asupra mobilității – asigură o creștere a fluenței traficului și o reducere a congestiei rutiere. Astfel într-un studiu făcut în anul 2001, în Belgia, „Transport & Mobility Leuven” se demonstrează matematic că, prin înlocuirea a 10% din autoturisme cu SMM, timpul total în ambuteiaje scade cu 40% iar prin înlocuirea a 25% timpul pierdut în ambuteiaje scade către 0!

 • Impact asupra mediului  –  asigură un impact negativ minim asupra calității aerului, astfel utilizarea de scutere, mopede și motociclete (SMM) omologate după ultimele norme euro (euro3 și euro 4) are un impact asupra calității aerului mai mic decât al autoturismelor electrice și hibride – explicația acestui rezultat fiind faptul că masinile, indiferent de sursa de energie au încă o emisie mare de particule mici ce rămân în suspensie, în principal  din uzura anvelopelor și a frânelor, particule ce afectează sănătatea locuitorilor din mediul urban – așa cum este prezentat într-un studiu publicat în iunie 2019 în Franța de către Agenția Franceză pentru Sănătate și mediu – ANSAS.

Fiecare din direcțiile strategice menționate mai sus au determinat formularea unor axe prioritare de dezvoltare pe care Administrația Municipiului București ar trebui să și le asume și să le includă în strategia sa de dezvoltare pe termen scurt și mediu, pentru care va aloca resurse și va determina acțiuni și instrumentele administrative și tehnice necesare.

Direcția Strategică A – Încurajarea folosirii SMM și a renunțării la folosirea autoturismelor;

Așa cum am prezentat, trecerea unor utilizatori de autoturism la SMM are multe implicații pozitive, fie că vorbim despre reducerea congestiei rutiere sau despre calitatea aerului. Bineînțeles că din motive obiective sau subiective utilizarea SMM nu este atractivă pentru orice automobilist. Pot exista multe situații individuale care împiedică trecerea acestora către SMM sau pur și simplu lipsa atracției către acest mod de transport. Totuși, reamintim că, așa cum este prezentat în studiul realizat de „Transport & Mobility Leuven”, la înlocuirea a 10% din mașini cu SMM, timpul total în ambuteiaje scade cu 40%.Nu este nevoie, așadar decât deun procent relativ mic de automobiliști care să treacă la SMM pentru a obține o reducere evidentă a congestiei stradale. Această rată de comutare de la automobil la SMM este posibilă dacă, prin programe și politici publice, se va stimula această tendință a acelor automobiliști care acceptă și chiar își doresc aceasta trecere. Pentru stimularea acestora, am identificat următoarele AXE PRIORITARE:

parcare spic moto

Axa Prioritară A.1. este realizarea unei infrastructuri minime dedicate SMM.

Aceasta presupune crearea unor facilitați punctuale si relativ ușor de realizat pentru utilizatorii de autovehicule cu 2 si 3 roți. Aceste facilitați au 2 roluri de bază: vor asigura utilizarea ordonată si organizată a SMM, mai ales în zona centrală și, pe de altă parte, vor aduce un semnal de încurajare a utilizării SMM. Astfel, se pot realiza mai multe tipuri de programe în cadrul acestei axe, cum ar fi:

 •  Parcări gratuite, dedicate SMM, realizate mai ales în zona centrală, prin transformarea a 1-2 locuri de parcare auto în parcări moto. Dintr-un loc de parcare auto în lungul drumului se pot obține minim 5-6 locuri de parcare SMM în spic, care se vor delimita cu stâlpișori, astfel încât sa se împiedice parcarea autoturismelor.
 • Reglementarea parcării SMM pe trotuare cu lățimi mai mari de 1,5m. Pentru aceasta, pe trotuarele selecționate se vor realiza marcaje de delimitare a parcării moto care sa stabilească locurile si poziția de parcare.
 • Permiterea accesului SMM pe străzile cu trafic pietonal, cu restricții de viteza de max. 30km/h, în special către zonele în care sunt amenajate parcări dedicate.
 • Permiterea accesului SMM pe străzile cu sens unic pe banda BUS în sensul invers traficului auto (accesul pe banda revers), ca de ex. pe Regina Elisabeta, Calea Dorobanților, Bulevardul Dacia etc.
facilitati fiscale moto

Axa Prioritară A.2. este crearea de facilitați fiscale și suport pentru folosirea sau încurajarea folosirii SMM.

Aceste facilitați fiscale îi vor sprijini pe șoferii care își doresc trecerea la SMM să achiziționeze mai ușor un astfel de vehicul dar, totodată, îi vor convinge și pe cei care încă ezită, să ia în considerare această trecere. Printre facilitățile fiscale acordate pentru stimularea utilizării SMM, enumerăm:

 • Acordarea de vouchere pentru achiziția de SMM noi. Acordarea de vouchere va face ca parcul de SMM să se mărească, în special cu unități noi care sunt mai puțin poluante dar sunt și echipate cu sisteme moderne de control -ca de exemplu ABS – care asigură o protecție net superioară utilizatorilor acestora;
 • Impozite diferențiate pentru SMM cu cilindree de până la 500 cmc pentru a defini mai exact segmentul de motorizări stimulate în traficul urban;
 • Taxe de mediu și taxe de acces zero pentru SMM în zona centrală. În prezent, hotărârea privind Taxa Oxigen prevedecutirea SMM de taxa pentru poluare.
 • Suport pentru cei care sprijină și încurajează utilizatorii de SMM. Fie că vorbim despre micile ateliere pentru întreținerea și repararea SMM sau de unități de servicii pentru utilizatorii de SMM (ca de exemplu o cafenea sau un pub în care sunt invitați utilizatorii SMM să poată beneficia de anumite facilitați – cum ar fi o parcare pentru moto în zone adiacente, unde există spațiul necesar)

Axa Prioritară A.3.  susținerea facilitaților legislative.

Prin cooperare instituționala, primaria municipiului București poate transmite atât forului legislativ, cât și Poliției Rutiere, propuneri de reglementări sau proiecte legislative care să reglementeze mai clar utilizarea SMM. Printre aceste propuneri de reglementare amintim:

 • Promovare obținerii mai rapide a categoriei A1 (cunoscut și ca ”legea 125B”), prin simplificarea examinării deținătorilor de permise categoria B pentru obținerea dreptului de a conduce autovehicule din categoria A1.
politia motociclist

Scopul final este de a reduce timpul nejustificat de mare care de multe ori este descurajant în cazul în care șoferii doresc să treacă la utilizarea urbană a SMM;

 • Completarea legislației rutiere după modelul legislațiilor țărilor europene în care sunt reglementate facilități ale conducerii SMM – ca de exemplul cea de împărțire a benzii – cunoscută în literatura de specialitate ca lane splitting – sau cea de filtrare a traficului – lane filtering – în care sa fie reglementate atât drepturile, cât și obligațiile conducătorilor de autoturisme și de SMM în aceste situații. În acest fel, această practică dovedită ca fiind foarte utilă se poate aplica fără să creeze pericole sau accidente.

Direcția strategică B – comunicare și siguranță rutieră

Mobilitate urbană și siguranță rutieră – cele două elemente sunt strâns legate. Unul dintre factorii care împiedică în acest moment dezvoltarea segmentului celor care utilizează SMM în trafic este nivelul la care se află siguranța rutieră în România. Lipsa unei culturi în utilizarea vehiculelor pe două roți, dublată de lipsa unei educații rutiere adecvate în România, fac din trafic un pericol greu de contestat pentru cei care aleg să folosească SMM. Un trafic mai sigur și o scădere a numărului de accidente încurajează, treptat, folosirea vehiculelor pe 2 roți. Acesta fiind contextul, iată AXELE PRIORITARE identificate:

scutere aliniate

Axa Prioritara B.1. – informarea despre principiile de bază ale mobilității urbane

 Este important ca oamenii să înțeleagă care sunt beneficiile pe care mobilitatea le aduce pentru fiecare dintre participanții la trafic cât și pentru locuitorii orașului:

 • Beneficii în fluidizarea traficului, de folosirea SMM. Orice persoană care alege deplasarea cu SMM în oraș reprezintă, cel mai probabil, o mașină în minus în trafic sau un loc gol în sistemul public de transport. În prezent, există mulți șoferi înrăiți de stresul pe care îl acumulează în trafic în fiecare zi și care, când văd un motociclist/ scuterist în trafic, consideră că și el ar trebui să stea în coadă, ca toată lumea. Acestora ar trebui să le explicăm prin campanii de conștientizare că acel utilizator de SMM ar fi putit fi o mașină în plus în traficul și așa sufocat. Prin alegerea lui de a se deplasa pe două roți, scurtează, într-o forma, pentru toată lumea, timpul de ajuns la destinație.
 • Deplasarea cu autoturismul cu 1 sau 2 pasageri este nesustenabilă pentru oraș. Comoditatea pe care ți-o oferă propriul autoturism este evidentă și multora le este greu să se dezvețe de utilizarea lui zilnică. Ar trebui coordonate o serie de campanii de conștientizare, bazate pe date statistice și studii, care să arate șoferilor că acea comoditate se plătește scump – cu timp mult pierdut în trafic, energie și stres. Cea mai bună soluție este eficientizarea formelor de transpot alese, astfel încât utilizarea autovehiculelor să fie în mod real utilă.
politia scoala

Axa Prioritară B.2. – derularea de campanii de educație rutieră

 Campanii de educație rutieră derulate de către autorități competente – Poliția Rutieră, primărie etc., împreună cu asociații de profil care să vizeze fiecare dintre categoriile importante de participanți la trafic:

 • Campanie de educație a motocicliștilor pentru folosirea responsabilă a soluției de lane splitting – deși nereglementat încă, acest procedeu este folosit de motocicliști, cu acceptul tacit al Poliției Rutiere și cu înțelegerea multora dintre șoferii din trafic. Este o

necesitate în traficul supra-aglomerat din prezent și este natural să fie folosit. Lane Splitting-ul trebuie făcut însă responsabil, iar cei care folosesc SMM trebuie să înțeleagă exact ce obligații și responsabilități au, până unde sunt drepturile lor și la ce trebuie să fie foarte atenți.

 • Campanie de educație a șoferilor pentru menținerea unui culoar dedicat SMM – cele mai multe conflicte între șoferi și utilizatori de vehicule pe 2 roți se nasc din neînțelegerea nevoii de spațiu pentru ca SMM să treacă și să ajute la degajarea traficului. Lipsa de cultură a utilizării de vehicule pe 2 roți la noi în țară face ca soferii să nu simtă, instinctiv, care este distanța necesară pe care ar trebui să o lase și unde anume, astfel încât să ajute la fluidizarea traficului prin facilitarea deplasării SMM-urilor.
 • Educație rutieră în licee – educația rutieră se începe de la vârste fragede. Dacă pentru elevii din ciclul primar și gimnazial se fac cursuri despre educație rutieră cu accent pe drepturile și obligațiile pietonilor, liceenii sunt la vârsta la care se pregătesc să iasă în trafic pe post de conducători auto sau moto și este bine să facă asta cu un alt nivel de cunoștințe și informații decât generațiile precedente. Educația rutieră pentru ei ar trebui să cuprindă: informații despre ce înseamnă o bună conduită în trafic, importanța mobilității urbane, beneficiile și dezavantajele fiecărei forme de transport.
scoala moto

Axa Prioritară B.3. – Educație rutieră pentru cei care folosesc Scutere, Mopede și Motociclete.

Este necesar să acordăm atenție specială acelei categorii de motocicliști care aleg să iasă în trafic pe 2 roți din teribilism, generând numeroase probleme și nici pe cei care nu sunt pregătiți pentru deplasarea pe 2 roți și fac multe greșeli care îi pun în pericol. Pentru acest scop am identificat urmatoarele acțiuni:

 • Facilitați pentru cursuri de perfecționare – dincolo de aptitudinile dobândite în școala moto, este extrem de necesar procesul de perfecționare continuă, care poate fi realizat cu ajutorul cursurilor suplimentare. În școală înveți să controlezi vehiculul pe 2 roți și șă te deplasezi cu respectarea legislației în vigoare. Traficul implică însă mult mai mult de atât – o multitudine de situații în care nu te poți descurca decât dacă înțelegi o serie de principii pe care le poți învăța de la instructori cu experiență. Astfel de cursuri de perfecționare sunt ceva firesc în țările în care deplasarea cu SMM este o obișnuință.
 • Acțiuni de conștientizare a vulnerabilități conducatorului de SMM în trafic – acestea ar trebui adresate atât șoferilor, care să înțeleagă că, prin atitudinea lor în trafic, pot pune în pericol sau pot proteja viața unui participant la trafic, cât și celor care folosesc SMM. Aceștia din urmă conștientizează destul de greu cât de vulnerabili și expuși sunt în trafic, mai ales dacă sunt și soferi de autovehicule și ies în trafic cu aceeași atitudine ca pe 4 roți.

Direcția Strategică C. – Protejarea orașului – limitări și reglementări;

Utilizarea tot mai răspândita a SMM poate aduce, pe lângă beneficiile evidente, și anumite excese care devin deranjante sau chiar periculoase pentru toți locuitorii orașului și în special pentru participanții la trafic. Astfel de situații sunt cunoscute și deranjante, chiar dacă sunt relativ izolate. Din păcate, deși ponderea motocicliștilor care fac astfel de excese este mică, vizibilitatea lor este foarte mare din cauza disconfortului pe care îl provoacă. Pericolul este ca, prin creșterea numărului de utilizatori de SMM, aplicând același procent pe care îl estimăm la sub 2%, numărul celor care deranjează sau perturbă traficul să crească. Pentru a împiedica astfel de excese, am identificat următoarele AXE PRIORITARE:

Axa Prioritară C.1. verificarea modificărilor tehnice a SMM.

Se pot face modificări estetice, care personalizează vehiculul, se pot face și modificări tehnice mai ample, dar toate acesteatrebuie să fie verificate pentru asigurarea că nu sunt periculoase și nu creează poluare fonică sau chimică excesivă. Modificările neomologate, care pot conduce la astfel de situații, pot fi:

 • Zgomot excesiv – prin modificarea unor elemente originale ale SMM. Fie că sunt scoase elemente din amortizoarele de zgomot originale sau sunt adăugate diverse bypass înaintea acestora sau pur și simplu acestea sunt eliminate, vehiculul va deveni mult mai zgomotos și deranjant. Motivația că astfel, motocicliștii atrag atenția
toba zgomotoasa

celorlalți participant la trafic pentru a se proteja nu este de natura să scuze disconfortul pe care îl produc tuturor celorlalți locuitori. Pentru aceste excese există legislație penalizatoare, nu trebuie decât sa fie aplicată ferm. Ar trebui elaborate norme de verificare a zgomotului autovehiculelor în trafic și efectuarea controalelor.

 • Accesorii neomologate – utilizarea unor elemente și accesorii neomologate sau omologate numai pentru competiții poate crea, de asemenea, disconfort dacă este vorba de amortizoare de zgomot,. Dacă se elimină tobele catalitice crește gradul de poluare și se ajunge la apariția problemelor de siguranța în trafic prin măsuri de tipul înlocuirii oglinzilor retrovizoare, manetelor, ghidonului etc.
wheelie

Axa PrioritarăC.2. – Limitarea și descurajarea mersului agresiv / periculos.

Comportamentul excesiv al unor conducători de SMM, ca și al conducătorilor de autoturisme, poate duce la adevărate tragedii, prin apariția unor accidente cu consecințe foarte grave. Printre aceste excese enumeram:

 • Nerespectarea prevederilor legate de lane splitting. Deși această practica de utilizare a benzii de circulație împreuna cu un autoturism este utilă și foarte răspândită în țările europene, nerespectarea unor reguli de bază în realizarea manevrelor aferente acestei practici o poate face periculoasă, conducând la accidente. De aceea ar trebui reglementată această manevra iar excesele ar trebui trebuie sancționate .
 • Mers periculos (mersul pe o roată, conducerea agresiva etc). Motocicletele pot avea puteri specifice (raportul putere/greutate) mult mai mari decât alte autovehicule, ceea ce le face extrem de dinamice. Conducătorul acestora trebuie sa nu facă excese si sa nu creeze riscuri printr-un stil de conducere periculos.
 • Întreceri neautorizate pe stradă. Sunt foarte periculoase si pot genera accidente foarte grave. Există legislație care sancționează aceste manifestări, ce ar trebui îmbunătățită, înăsprită și aplicată corespunzător.